facebook   google   twitter   instagram   linkedin 

korona button

vazno obavestenje

casopis impuls

+381 18 529 998 - Direktor

+381 18 529 990 - Sekretar

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Čair, 9. Brigade br. 6

18000 Niš

SREDNJA ŠKOLA "PROKOPOVIĆ" - NIŠ  

 

M I S I J A 

Podizanje kvaliteta rada savremenim metodama i opremom, efikasna organizacija i uspešna komunikacija za samostalan rad shodno potrebama tržišta i interesovanja učenika.

Škola za koju se i đaci i roditelji rado opredeljuju.

Škola u koju bi upisao svoju decu je:

 • Konkurentna u odnosu na druge škole kada je reč o znanju učenika,
 • Poznata po kvalitetu rada,
 • Sa malim brojem učenika u razredu,
 • Orijentisana ka rezultatima,
 • Sa posebnim vannastavnim programima koji zadovoljavaju potrebe učenika,
 • Škola u kojoj vlada otvorena topla atmosfera,
 • Škola koja u svoj rad rado uključuje atmosfera,
 • Škola koja u svoj rad rado uključuje roditelje,
 • Na pristupačnom mestu i bezbednom okruženju.

Rešenjem ministra prosvete br. 022-05-00040/2009-03 od 14.09.2010. godine Škola je verifikovana za obavljanje delatnosti:

U području rada EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA za obrazovne profile:

 • Ekonomski tehničar,
 • Finansijski tehničar,
 • Pravni tehničar

U području rada ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA za obrazovne profile:

 • Medicinska sestra - tehničar
 • Fizioterapeutski tehničar
 • Zubni tehničar

U školskoj 2016/2017. godini škola upisuje:

 • Redovne i vanredne učenike u prvi razred za obrazovne profile:
  • Ekonomski tehničar,
  • Finansijski tehničar
  • Pravni tehničar
  • Medicinska sestra - tehničar
  • Fizioterapeutski tehničar
  • Zubni tehničar
 • Vanredne učenike radi završavanja započetog školovanja u drugim školama;
 • Vanredne učenike radi dokvalifikacije;
 • Vanredne učenike radi prekvalifikacije.

 

BITI UČENIK PRVE PRIVATNE SREDNJE ŠKOLE U NIŠU PODRAZUMEVA NOVE DIMENZIJE

 

KVALITET                  ZNANJE I PRAKSA                 FLEKSIBILNOST                 ŠIROKA SARADNJA

 

    ISKORISTITE PRUŽENU ŠANSU     

 

Upoznajte nove prijatelje

 

 
 

Krenite putem snova

 

 
 

Ostvarite svoje ciljeve